Geluidsopname afspelen

Zondag 6 januari 2019 16:30 uur
br. A.M. Snel

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen:Psalm 86 : 1, 2
Gebed
Lezen:Psalm 50
Zingen:Psalm 100 : 1. 2. 3. 4
Tekst:H.C. Zondag 45
Preek
Zingen:Psalm 50 : 11
Geloofsbelijdenis
Zingen:Psalm 21 : 7
Gebed
Collecte
Zingen:LB 95 : 1. 2. 3
Zegen