Geluidsopname afspelen

Maandag 31 december 2018 19:30 uur
ds. A. Bas

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen:Psalm 90 : 1, 2
Gebed
Lezen:Kolossenzen 1 : 15 - 23
Zingen:Gezang 21 : 1, 2, 3
Tekst:Kolossenzen 1 : 18b
Preek
Zingen:Psalm 2 : 1, 2, 3, 4
Geloofsbelijdenis
Zingen:Psalm 93 : 1, 2, 3
Gebed
Collecte
Zingen:Negentig Gezangen 56 : 1, 2, 3
Zegen