Geluidsopname afspelen

Dinsdag 25 december 2018 16:30 uur
ds. A. Bas

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen:Gezang 12 : 1, 2
Gebed
Lezen:Lucas 2 : 1 - 7
Zingen:Psalm 118 : 9, 10
Lezen:Lucas 2 : 8 - 20
Zingen:Gezang 12 : 5, 6
Tekst:Lucas 2 : 6 en 7
Preek
Zingen:Psalm 18 : 9, 10
Zingen:Gezang 3 (= Geloofsbelijdenis)
Gebed
Collecte
Zingen:Gezang 11
Zegen