Geluidsopname afspelen

Zondag 30 december 2018 16:30 uur
br. J.T. Sikkema

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen:Gezang 6
Gebed
Lezen:Nehemia 8 : 1 - 13
Zingen:Gezang 1 : 1, 12, 13
Tekst:H.C. Zondag 44
Preek
Zingen:Psalm 51 : 3, 5
Geloofsbelijdenis
Zingen:Gezang 18
Gebed
Collecte
Zingen:Gezang 41
Zegen