Geluidsopname afspelen

Zondag 23 december 2018 16:30 uur
br. J.T. Sikkema

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen:Psalm 101 : 1, 2
Gebed
Lezen:Jacobus 3 : 1 - 12
Zingen:Gezang 1 : 11, 13
Tekst:H.C. Zondag 43
Preek
Zingen:Psalm 101 : 3, 4, 5, 6
Geloofsbelijdenis
Zingen:Psalm 141 : 1, 2, 3
Gebed
Collecte
Zingen:Psalm 19 : 5, 6
Zegen