Geluidsopname afspelen

Zondag 16 december 2018 16:30 uur
ds. A. Bas

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen:Psalm 63 : 2, 3
Gebed
Lezen:Lucas 1 : 46 - 56
Lezen:MatteĆ¼s 6 : 19 - 24
Zingen:Psalm 49 : 2, 3
Tekst:H.C. Zondag 42
Preek
Zingen:Gezang 7 : 4, 5, 6
Geloofsbelijdenis
Zingen:Psalm 62 : 3, 5, 6
Gebed
Collecte
Zingen:Negentig Gezangen 89 : 1, 2, 3, 4
Zegen