Geluidsopname afspelen

Zondag 9 december 2018 16:30 uur
br. J.T. Sikkema

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen:Psalm 27 : 3, 4
Gebed
Lezen:Spreuken 7
Zingen:Gezang 1 : 9, 13
Tekst:H.C. Zondag 41
Preek
Zingen:Psalm 27 : 6
Geloofsbelijdenis
Zingen:Gezang 16
Gebed
Collecte
Zingen:Psalm 119 : 65, 66
Zegen