Geluidsopname afspelen

Zondag 9 december 2018 10:00 uur
ds. A. Bas

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen:Psalm 113 : 1, 2
Wet
Zingen:Psalm 25 : 9, 10
Gebed
Lezen:Lucas 1 : 26 - 38
Zingen:Psalm 89 : 13
Lezen:Lucas 1 : 39 - 56
Tekst:Lucas 1 : 48a
Preek
Zingen:Psalm 57 : 5, 6
Lezen:Formulier tot en met 'Nodiging en terugwijzing'
Zingen:Gezang 10 : 1
Lezen:Formulier tot en met 'Onderwijzing'
Zingen:Gezang 10 : 2
Lezen:Formulier tot en met 'Opwekking'
Zingen:Gezang 10 : 3, 4
- Tafel 1:Lezen: Psalm 31:6-9; zingen: Psalm 31:3
- Tafel 2:Lezen: Psalm 40:17 en 18; zingen: Psalm 40:7
- Tafel 3:Lezen: Psalm 111:2-5; zingen: Psalm 111:2
Gebed
Collecte
Zingen:Psalm 136 : 1, 18, 21
Zegen