Geluidsopname afspelen

Zondag 25 november 2018 16:30 uur
ds. J.R. Visser

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen:Psalm 87 : 1, 2, 3
Gebed
Lezen:Deuteronomium 6 : 1 - 9; Efeze 6 : 1 - 9
Zingen:Psalm 78 : 1, 2
Tekst:H.C. Zondag 39
Preek
Zingen:Psalm 147 : 4, 5
Geloofsbelijdenis
Zingen:Psalm 148 : 4, 5
Gebed
Collecte
Zingen:Gezang 35
Zegen