Geluidsopname afspelen

Zondag 18 november 2018 16:30 uur
ds. J.R. Visser

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen:Psalm 75 : 1, 2, 6
Gebed
Lezen:Hosea 12; Mattheus 5 : 1 - 12
Zingen:Psalm 46
Tekst:Genesis 25 : 24 - 28
Preek
Zingen:Psalm 90 : 1, 8
Geloofsbelijdenis
Zingen:Psalm 24 : 2, 3
Gebed
Collecte
Zingen:Gezang 19 : 3, 4
Zegen