Afdrukken

Afspraak is afspraak

AFSPRAAK IS AFSPRAAK

Onder dit kopje verschenen onlangs een paar behartigenswaardige bijdragen van respectievelijk
J. van Bruggen en J. Douma, beide oud-hoogleraar van de Theol. Univ. Kampen.
(zie Ned. Dagblad van 24 okt. en 8 nov. 2008).
Houd je aan wat je elkaar beloofd hebt in art. 31 K.O.
Had de Eudokiaraad te Kampen dat maar gedaan en uitvoering gegeven aan

Dan was ons veel, zo niet alle, ellende in de kerk van Kampen-Noord bespaard gebleven.

Maar nee:

Laatst genoemd besluit werd met de meeste spoed door de meerderheid van de kerkenraad (die geen meerderheid was) overgenomen en door de Commissie van Drie geëffectueerd.
Opdeling van de gemeente was toen gegeven. De niet teruggetreden ambtsdragers (inclusief onze predikant) bleven trouw aan hun roeping en riepen de gemeente op hen te volgen.
Omdat de Eudokiakerk voor hen gesloten was, vonden de eerstvolgende diensten met ingang van 3 oktober 2004 plaats in de aula van het (toenmalige) Ichthuscollege (1).
Het leek mij goed het bovenstaande nog eens in herinnering te brengen.
Onbegrijpelijk is het dat twee generale synoden, die zich met de kwestie Kampen-Noord bezig hielden, aan het ontstaan van de moeiten geen aandacht hebben geschonken.
Wie de voorgeschiedenis van wat zich hier afgespeeld heeft niet of onvoldoende in rekening brengt, doet aan 'Ichthus' geen recht.

Kampen, 25 november 2008
J.P. Lettinga
Oud-hoogleraar TUK

____________________

1. Zie voor meer bijzonderheden mijn
'Beknopt overzicht van de gebeurtenissen in de GKv van Kampen-Noord sinds 2001' en
'Eudokiaraad conformeert zich altijd?' op deze website, en ook
Dr. R.D. Anderson en C.A. Kabboord, 'Kwestie Kampen-Noord' op www.SynodeZwolleZuid.nl