Afdrukken

Persbericht - Voorlopig kerkverband uitgebreid

De kerken van het voorlopig kerkverband van de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN) hebben in hun vergadering van 28 mei 2010 besloten het verzoek van de Gereformeerde Kerk Zwolle e.o. (De Vijverhoeve) om toe te mogen treden tot het voornoemd kerkverband, positief en met grote dankbaarheid te ontvangen. Gesprekken tussen afgevaardigden van het kerkverband en de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk Zwolle e.o. mochten leiden tot toenadering en eenwording. De kerken zien in deze ontvangen eenheid de onverdiende weldaad van de verhoogde Heiland Jezus Christus, die bijeen brengt wat bij elkaar hoort. De gezamenlijke bede van de vier kerken blijft, dat de verbondenheid tot zegen en uitnodiging mag zijn voor allen die met hen willen staan op de grondslag van Schrift en belijdenis.

 

Gereformeerde Kerk Hardenberg e.o. (Matrix)
Gereformeerde Kerk Kampen (Ichthus)
Gereformeerde Kerk Zwolle e.o. (De Vijverhoeve)
Gereformeerde Kerk Zwijndrecht e.o.

 

Contactpersoon: J.A. de Wit (scriba Kampen)
E-mail: info@gereformeerdekerkennederland.nl

Tel. 038-3310870